Parafia wobec epidemii

Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia oraz ze względu na wprowadzony przez władze państwowe stan epidemii, J.E. abp. Józef Kupny udzielił dyspensy na czas nieokreślony od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i inne dni świąteczne nakazane (Wielkanoc). Oznacza to, że nieobecność na Mszy w niedzielę lub święto nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
Msze święte w naszym kościele będą odbywały bez udziału wiernych. Zamówione intencje zostaną odprawione zgodnie z harmonogramem. Zachęcamy do łączenia się w osobistej modlitwie (w domu).
Kościół będzie otwarty dla wiernych, ale nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie (pod karą administracyjną).


Zapraszamy na
ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
 w godzinach od 6:00 do 21:30
 w górnym kościele.
Wejście TYLKO od ul. Młodych Techników.
Uwaga!!! Prosimy przestrzegać zaleceń
obowiązujących w czasie epidemii.
 

W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość i sposób wsparcia finansowego Naszej Parafii, która utrzymuje się w całości z Waszych ofiar, podajemy numer rachunku bankowego, na który można wpłacać ofiary pieniężne:
PGŻ PNB PARIBAS O/ WROCŁAW – 07 1600 1156 1847 6262 8000 0001.
Jest to trudny czas dla nas Wszystkich, tym bardziej dziękujemy za Waszą troskę o Kościół.

ks. Jerzy Bachor
proboszcz

Kazanie na gorzkie żale – 5.04.2020

„Pragnę”

Jan Ewangelista zapisał, że również takie słowo wypowiedział Jezus na krzyżu. Niech nas nie zmyli jego prostota – w istocie jest bardzo głębokie i wyraża ogrom treści. Studenci, którzy uchodzą za mistrzów streszczeń, przed Jezusem muszą w tym miejscu chylić czoła.

Kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, czujemy najczęściej, że to słowo nie wyraża raczej samej tylko myśli: „chce mi się pić”. Żołnierze natomiast, którzy stali pod krzyżem drwiąc z Jezusa tak to słowo odczytali, na skutek czego podali mu ocet na gąbce. Intencją tego czynu, jak podaje przypis biblijny, było wzmożenie tego pragnienia, dodanie kolejnej udręki, do wszystkich już i tak niewyobrażalnych cierpień.

U Jana, którego wersja Ewangelii ma najgłębsze przesłanie teologiczne, dodatkowo zaznaczone jest, że podano mu ten ocet na hizopie, za pomocą którego skrapiano krwią drzwi przed ostatnią, śmiercionośną Plagą Egipską. Miało to być przypomnienie, że wydarzenie z Golgoty również jest Paschą – początkiem przejścia do Nowego Życia.

Ale samo podanie octu jest kolejnym odniesieniem do proroctwa sprzed kilkuset lat, tym razem zapisano je w psalmie 69, wersecie 22: „Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem”. Wszyscy czterej Ewangeliści zapisali, że podano ocet Jezusowi na krzyżu. Kosztując go, Jezus wypełnia ów proroctwo, potwierdza kolejny raz, że On jest Mesjaszem, że wypełnia powierzony Mu plan Ojca.

Spójrzmy, że mimo tylu znaków, tylu odniesień, które przecież Żydzi doskonale znali (uczyli się Pism od dzieciństwa), nie zreflektowali się, że Jezus jest ich Mesjaszem. Dopiero po Jego śmierci, niektórzy się nawrócili, aczkolwiek przecież Żydzi czekają na przyjście Mesjasza do dziś…

Również w naszym życiu Bóg daje nam wiele znaków, ale nie wszystkie odczytujemy. Raczej jest to zdecydowana mniejszość – udaje nam się odczytywać tylko te najbardziej wyraźne, które nami wstrząsają – jak obecna epidemia. Dopiero teraz zaczynamy snuć refleksje pt. „Co Bóg chce nam przez to powiedzieć?” Tak jakby wcześniej nic nie mówił…

Są dwa momenty, kiedy Jezus wcześniej mówił o pragnieniu. W pierwszym sam prosił o wodę, po to by ofiarować o wiele więcej. Miało to miejsce w rozmowie z Samarytanką przy studni – „Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.”

Można zauważyć pewne podobieństwo… Jezus mówi do samarytanki: „Daj mi pić” ale tylko po to, by otworzyć jej oczy na prawdę, że On sam jest źródłem, które się nie wyczerpuje, które zaspokaja. Czy więc mówiąc z krzyża: „pragnę” nie daje nam ponownie wskazówek?  Chce otworzyć nasze oczy, na prawdę, że On jest ratunkiem, że On zaspokaja wszelkie pragnienia i sprawia, że człowiek może prawdziwie być szczęśliwy.

Drugi obraz, w którym Jezus mówi o pragnieniu, znajdujemy w Jerozolimie, w czasie święta namiotów: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije. Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.” (J 7, 37-38) Tu Ewangelista zapisał konkretnie, że chodzi o Ducha Świętego. Ten Duch jest źródłem wody żywej. Kiedy więc Jezus mówi: „pragnę”, w obliczu dopełniającego się odkupienia ludzkości na Krzyżu, ma świadomość, że nie zostawia ludzi samych, że posłany zostanie Duch Pocieszyciel. Jezus pragnie zbawienia wszystkich ludzi, ale On dokonuje odkupienia, nie zbawienia.

Jaka jest różnica?

Taka, że odkupiony jest już każdy z nas, ale zbawieni nie jesteśmy wszyscy. Daj Boże – jeszcze nie wszyscy. Na pewno nie jesteśmy zbawieni my, którzy żyjemy na tym świecie. Chyba to dosyć oczywiste – nadal cierpimy, zmagamy się z chorobami, jak np. koronawirus – czyli to jeszcze nie jest Niebo. To zbawienie może się dokonać, ale nie koniecznie musi. Wydaje się to być straszne, ale jest tak dlatego, że Bóg nikogo i do niczego nie zmusza. Ci, którzy odrzucają Jego zbawienie – nie będą zbawieni, skoro nie chcą Boga – nic na siłę!

Jezus mówiąc: „pragnę” wyraża także to, że chciałby zbawienia wszystkich ludzi, bez żadnego wyjątku, by wszyscy ludzie otworzyli się na Ducha Świętego, który ich poprowadzi. Lecz jak powyżej już zauważyliśmy – każdy otrzymał wolną wolę i Bóg to uszanuje, nikomu jej nie odbierze.

Jezus krzyczy z krzyża: „pragnę!” Żyjmy tak, aby swoim życiem ugasić to pragnienie Jezusa – wykonania misji, by doprowadzić wszystkich do spotkania w Niebie.

Róbmy co tylko się da w pracy nad sobą, ale nie bądźmy też bierni, widząc jak inni na to pragnienie Jezusa odpowiadają octem.

Dk. Adrian

5.04.2020 – 6 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(Niedziela Palmowa)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia oraz ze względu na wprowadzony przez władze państwowe stan epidemii, J.E. abp. Józef Kupny udzielił dyspensy na czas nieokreślony od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i inne dni świąteczne nakazane (Wielkanoc). Oznacza to, że nieobecność na Mszy w niedzielę lub święto nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.

Informujemy, że:

 • Msze święte w naszym kościele będą odbywały bez udziału wiernych. Zamówione intencje zostaną odprawione zgodnie z harmonogramem. Zachęcamy do łączenia się w osobistej modlitwie (w domu).
 • Kościół będzie otwarty dla wiernych, ale nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie (pod karą administracyjną).
 • Okazja do sakramentu pokuty i pojednania:
 • Poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7:00 – 9:00 i 17:00 – 19:00 w sali od ul. Inowrocławskiej (wejście przez pochylnię, po prawej od wejścia do kościoła);
 • Czwartek, piątek, sobota w godz. 8:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00 w sklepiku od ul. Mł. Techników i w sali od ul. Inowrocławskiej (wejście przez pochylnię, po prawej od wejścia do kościoła) .
 • LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDZIE CELEBROWANA BEZ UDZIAŁU WIERNYCH: Wielki Czwartek – godz. 18:00; Wielki Piątek – godz. 18:00; Wielka Sobota – godz. 20.:30.
 • ADORACJA:
  • Wielki Czwartek po liturgii do godz. 21:00;
  • Wielki Piątek od godz. 7:00 do 17:00 i po liturgii do godz. 22:00;
  • Wielka Sobota od godz. 7:00 do 17:00.
 • W Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa pokarmów.
 • W Wigilię Paschalną i Niedzielę Zmartwychwstania nie urządza się procesji rezurekcyjnej.
 • W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. jak w każdą niedzielę. W drugi dzień Świąt również będzie niedzielny rozkład Mszy św.

PRZY KORZYSTANIU Z SAKRAMENTU POKUTY I OBECNOŚCI W KOŚCIELE (na modlitwie, Mszy św.) PROSIMY O ZACHOWANIE WSZYSTKICH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH STANU EPIDEMII. 

 • Zostają odwołane Rekolekcje Wielkopostne;
 • Pierwsza Komunia św. zostaje przeniesiona na 27 września 2020 r.
 • Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach pilnych, pogrzebu prosimy kontaktować się z wyznaczonym księdzem.
 • Informujemy, że chorych odwiedzamy tylko „na wezwanie”.
 • Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej parafii: chkrol-wroc.salezjanie.pl

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Na organy wpłynęło łącznie 542 050 zł. Potrzebujemy jeszcze Waszego wsparcia finansowego, aby dokończyć to nasze wspólne przedsięwzięcie. Polecamy tę sprawę Waszej łaskawej ofiarności.

Pomódlmy się za zmarłych parafia. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp.:

Anna KOZYRA; Maria KARASIŃSKA; Julianna GARDYŃSKA; Irena PICH; Dariusz ARTMAŃSKI.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. Jerzy Bachor SDB
Proboszcz

W sobotę (tj. jutro 4.04) adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 6:00 do 15:00. O godz. 15:00 będzie koronka do Miłosierdzia Bożego, a później Msza św. Po Mszy nie będzie adoracji.
Koronka i Msza św. będzie transmitowana jak zwykle na parafialnym kanale Youtube.

Kazanie na gorzkie żale – 29.03.2020

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” To kolejne słowa Jezusa z krzyża, które zapisał zarówno Mateusz jak i Marek, a które będziemy dziś rozważać (Mt 27,46).

Jestem przekonany, że w ostatnich dniach, wiele osób na Świecie wypowiedziało w sercu te same słowa, szczególnie we Włoszech, Hiszpanii, czy w USA. Ten wirus, który ostatnio męczy Świat zdaje się być właśnie argumentem za tym, że Bóg nas opuścił.

W pierwszym spojrzeniu szokujące są dla nas te słowa Jezusa. Mogą sprowokować do skrajnych rozważań: „Przecież On był Bogiem! Jak mógł wypowiedzieć takie zdanie?! Czyżby to cierpienie było tak wielkie, że sam zwątpił w to, kim jest? A może w ten sposób neguje całą dobroć Boga?”

Jezus wypowiadając te słowa nie mówi nam, że Bóg opuszcza człowieka w cierpieniu- wręcz odwrotnie! Pamiętajmy, że Jezus jest nie tylko Bogiem, ale też w pełni człowiekiem. Na krzyżu umiera Jezus jako człowiek, ale cierpi cała Trójca Święta!

Dramatyczna sytuacja, która rozgrywa się na Golgocie sprawia, że najczęściej wyrywamy słowa Jezusa z kontekstu. Co to za kontekst? Jezus modli się słowami psalmu 22.

Nikt tego nie zauważył, nikt nie zrozumiał o co chodzi… A przecież Żydzi bardzo dobrze znali psalmy, proroctwa… Psalm, który cytował Jezus na krzyżu jest psalmem proroczym… Zobaczmy: „Rzucili los o Jego suknię”, też nie kończące się szyderstwa i drwiny z cierpiącego, przebite ręce i nogi, okrutne cierpienie- to wszystko ma właśnie miejsce! A przecież psalm, który zaczął cytować Jezus powstał przynajmniej 500 lat wcześniej! Zachęcam by w wolnej chwili przeczytać sobie cały ten psalm i osobiście się przekonać, jak dokładnie opisuje wydarzenie z Golgoty.

Jak zaznaczyłem na wstępie Jezus wypowiada słowa, które często są naszymi słowami. Zawsze kiedy dotyka nas cierpienie, trudności, z którymi nie potrafimy sobie poradzić- zrzucamy winę na Boga. Tak jest najprościej- On się nie obroni, a nam trochę ulży…

I może to do końca nie jest złe podejście? Dla niektórych ludzi, zupełnie nie wierzących- to może być pierwszy kontakt z Bogiem, pierwsza prawdziwa i szczera modlitwa.

Słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” też są przecież modlitwą. Modlitwa psalmami w czasach Jezusa była częstą praktyką. Gdy zresztą spojrzymy na same sformułowania psalmów- są one ułożone właśnie w formie modlitwy. Jest ich 150 i właściwie na każdą okoliczność naszego życia znajdzie się jakiś psalm, którego słowa będą dobrze wyrażały to co przeżywamy. Są psalmy dziękczynne, pochwalne, są psalmy prośby i błagania, lamentacji czy też mądrościowe, refleksyjne. Jezus wybrał psalm 22 bo z jednej strony modlił się tym, co przeżywał- ból, szyderstwa, opuszczenie, a z drugiej strony chciał zapewne otworzyć ludziom oczy, że w ten sposób spełniają się proroctwa, że w ten właśnie sposób dokonuje się Odkupienie grzesznych ludzi!

Warto spojrzeć jeszcze raz na Golgotę- ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz jednomyślnie zapisali, że mrok ogarnął Ziemię od godziny szóstej do dziewiątej. Żydzi liczyli godziny dnia od wschodu słońca (nasza 6 rano, to ich godzina 00:00), więc od 12:00 do 15:00 panował mrok. Nie mogło to być żadne zaćmienie, gdyż za długo by trwało. Był to rodzaj ciemności, który spadł nagle, niespodziewanie i wbrew wszelkiej logice czy prawom przyrody… Takie momenty ciemności spotykają także i nas- czego zresztą obecnie doświadczamy w czasie zmagań z epidemią Koronawirusa.

Obecną sytuację, choć trudną, możemy także wykorzystać dla naszego rozwoju. Podobnie jak w edukacji szkolnej Koronawirus sprawił, że uczniowie sami robią sobie sprawdziany, w sposób zdalny, tak i my możemy zrobić sprawdzian naszej wiary. Właśnie jest najlepszy czas, żeby trwać na modlitwie. Tłumy gromadzą się o 20:30 w medialnej łączności modlitewnej, by prosić Boga o ustanie epidemii. Oby jednak nie na zasadzie: „Jak trwoga to do Boga”- taka modlitwę rozpoznamy po tym, że jak za miesiąc, może dwa, wszystko zacznie wracać do normy, to i Bóg zostanie odsunięty na dalszy tor… Jeśli się tak stanie- możemy nasz egzamin z wiary uznać za oblany.

Dziś Jezus daje nam przykład z krzyża, jak trwać na modlitwie aż do końca, pomimo cierpienia i bólu.

My dziś wiemy, że ta modlitwa została wysłuchana. Co więcej, potwierdzeniem na to, że Jezus wcale nie zwątpił w dobroć Boga, nie zwątpił w sens misji, którą wypełniał- jest zakończenie psalmu 22. Nie miał czasu na dokończenie tej modlitwy, ale wiedział, że pod koniec psalmu znajdują się słowa: „Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon. […] A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć.”

Chciejmy się dziś pomodlić, nie tylko o ustanie epidemii, nie tylko o siły dla służb medycznych i polityków podejmujących decyzje chroniące nas przez Koronawirusem, ale również o ufną wiarę dla wszystkich ludzi oraz o to, by ten czas próby i zmagań sprawił właśnie, że: „Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon.”

Dk. Adrian Sroka SDB

29.03.2020 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia oraz ze względu na wprowadzony przez władze państwowe stan epidemii, J.E. abp. Józef Kupny udzielił dyspensy na czas nieokreślony od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i inne dni świąteczne nakazane (Wielkanoc). Oznacza to, że nieobecność na Mszy w niedzielę lub święto nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.

Informujemy, że:

 • Msze święte w naszym kościele będą odbywały się bez udziału wiernych. Zamówione intencje zostaną odprawione zgodnie z harmonogramem. Zachęcamy do łączenia się w osobistej modlitwie (w domu).
 • Kościół będzie otwarty dla wiernych, ale nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie (pod karą administracyjną).
 • Odwołane zostają: Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, czwartkowa nowenna, katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych, katecheza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, piątkowa Msza św. o godz. 19:30, spotkania grup parafialnych: oratorium, Duszpasterstwa Akademickiego, Laboratorium Wiary, chóru parafialnego, Domowego Kościoła i innych grup działających w parafii;
 • Zostają odwołane Rekolekcje Wielkopostne;
 • Pierwsza Komunia św. zostaje przeniesiona na 27 września 2020 r.
 • Kancelaria parafialna będzie nieczynna w sprawach pilnych, pogrzebu prosimy kontaktować się z wyznaczonym księdzem;
 • Informujemy, że chorych odwiedzamy tylko „na wezwanie”;
 • Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej parafii: chkrol-wroc.salezjanie.pl

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Na organy wpłynęło łącznie 541 150 zł. Potrzebujemy jeszcze Waszego wsparcia finansowego, aby dokończyć to nasze wspólne przedsięwzięcie. Polecamy tę sprawę Waszej łaskawej ofiarności.

Pomódlmy się za zmarłych parafia. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp.:

Maria BINAS; Kazimierz RODAK.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. Jerzy Bachor SDB
Proboszcz