Historia parafii

OD 1942 ROKU DO DZIŚ

Parafia Chrystusa Króla we Wrocławiu liczy obecnie 15.200 parafian.

Parafia została erygowana 1 czerwca 1942 r. Po II wojnie światowej z powodu zniszczenia kościoła parafialnego, parafia obsługiwana była przez salezjanów z kościoła p.w. św. Mikołaja lokującego się przy ul. Św. Antoniego. W 1978 r. zgodnie z życzeniem J.E. ks. Kard. Henryka Gulbinowicza, salezjanie rozpoczęli budowę nowego kościoła p.w. Chrystusa Króla. ś.p. ks. Ferdynand Baranowski, pełniący podówczas funkcję proboszcza przeprowadził prace budowlane od fundamentu po stan surowy.

W 1985 r. nowym proboszczem Parafii Chrystusa Króla zamianowany został ks. Stanisław Madej, który kontynuował i zakończył główne prace budowlane doprowadzając kościół i plebanię do stanu używalności. Samodzielną pracę parafia rozpoczęła dnia 30 czerwca 1987 r.

Po ks. S. Madeju obowiązki proboszcza przejął ks. Bolesław Kaźmierczak, który pełnił tę funkcję w latach 1994 – 2004. W tym czasie zostały wykonane: granitowy ołtarz i ambonka, posadzka w górnym kościele i wiele pomniejszych inwestycji.