Nabożeństwach pasyjne w naszej parafii:

Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 8:00, przed wieczorną Mszą św. o godz. 17:30 oraz po Mszy św. młodzieżowej o godz. 19:30.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedziele Wielkiego Postu o godz. 17:00.


Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:00

Chrzest Święty

Przy zapisie w kancelarii parafialnej rodzice przedstawiają akt urodzenia dziecka oraz następujące dane, które zostaną wpisane do księgi chrztów:

– datę urodzin dziecka

– imię i nazwisko rodziców, ich wiek (data urodzenia), wyznanie, adres zamieszkania

– datę i parafię zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego

– imię i nazwisko rodziców chrzestnych, ich wiek, wyznanie, adres zamieszkania

Jeśli rodzice dziecka mieszkają poza parafią Chrystusa Króla dostarczają także zgodę na chrzest ze swojej parafii zamieszkania.

Jeśli rodzicie dziecka nie są połączeni związkiem sakramentalnym, rodzice i chrzestni składają pisemne oświadczenie, że dziecko będzie wychowywane w wierze katolickiej.

Od rodziców chrzestnych wymagane jest, by przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli  16 rok życia. Nie mogą być nimi osoby trwające w stałym stanie grzechu śmiertelnego (np. mieszkające razem osoby w związkach nie połączonych sakramentem małżeństwa).

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca (zazwyczaj po Mszy św. o godz. 11.30)

W sobotę w przeddzień Chrztu św. o godz. 17.00 odbywa się katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych (na ogół w sali Współpracowników Salezjańskich – wejście od ul. Salezjańskiej).

15 min. przed Mszą św. o godz. 11.30 rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii. Chrzestni przedstawiają:

  • dowody osobiste
  • zaświadczenie ze swoich parafii, że mogą być rodzicem chrzestnym
  • kartki z potwierdzeniem odbytej spowiedzi

Po okazaniu dokumentów podpisują się w parafialnej Księdze Chrztów, po czym rodzice z dzieckiem i rodzice chrzestni zajmują miejsce w górnym kościele w pobliżu chrzcielnicy. Chrzest odbywa się po Mszy św.