W piątek 8 grudnia w godz. 12.00 – 13.00 w naszym kościele odbędzie się czuwanie modlitewne przed Jezusem Chrystusem w Najświętszym Sakramencie – tzw. „Godzina Łaski”. Adoracja i czuwanie odbędzie się w ciszy. Zapraszamy

Laboratorium Wiary

LABORATORIUM WIARY

OPIS

O co w ogóle chodzi? 😉
Kilka słów o naszym Laboratorium Wiary

Swoje zaproszenie szczególnie kierujemy do studentów oraz młodzieży postakademickiej, do wszystkich młodych już pracujących oraz poszukujących zatrudnienia. Jest to również miejsce spotkań młodych małżonków, a także tych, którzy poszukują swojego miejsca w życiu.

Inicjatywa Laboratorium zrodziła się w parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu wraz z rozpoczęciem Roku Wiary, w jesieni 2012 roku. Chodzi nam o to, by dać młodym ludziom przestrzeń odbudowania oraz wzmacniania swojej wiary, by uczyć żywej relacji z Bogiem, ukazywać możliwość widzenia Go pośród wydarzeń życia oraz dialogu z Nim.

Stosujemy <sprawdzone technologie>:

  • wprowadzamy w życie duchowe,
  • uczymy modlitwy oraz praktykujemy adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu,
  • czytamy wspólnie Pismo Święte traktując Je jako żywe Słowo Boga,0
  • próbujemy usłyszeć, co Ono mówi o konkretach naszego codziennego życia.

Laboratorium ma formułę otwartą, można przyjść zawsze, każde spotkanie jest osobną całością. Część formacyjną dopełniamy możliwością towarzyskiego pobycia razem. W tym czasie jest też okazja do rozmowy z kapłanami lub spowiedzi.

TERMINY SPOTKAŃ

Gromadzimy się w każdy czwartek roku akademickiego o godzinie 19.30, w sali mieszczącej się w budynku świątynnym, wejście od ulicy Zachodniej, przy przystanku autobusowym. Z Laboratorium związani są kapłani- salezjanie: ks. Jacek Krzypkowski i ks. Jerzy Mikuła, a aktualnie naszym duszpasterzem jest ks. Jerzy Bachor.

KONTAKT

Strona na Facebooku