Rozkład wypominków
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Dmowskiego
Legnicka
Litomska
Inowrocławska
Szprotawska
inne
Kruszwicka
Młodych Techników
Poznańska
Zachodnia
Zielonogórska
Czarnieckiego
Rybacka
Środkowa
Głogowska
Słubicka
Ścinawska
Długa
Lubińska
Łęczycka
Szczepińska

Osoby, które chciałyby wesprzeć parafię w utrzymaniu mieszkających u nas uchodźców z Ukrainy, zachęcamy do dokonywania wpłat na konto parafialne:
07 1600 1156 1847 6262 8000 0001 z dopiskiem "Ukraina"

Sakrament małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii Chrystusa Króla:

do pierwszej rozmowy:

  1. dowody osobiste
  2. świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (w parafii chrztu należy wyraźnie powiedzieć, że chodzi o świadectwo chrztu św. do sakramentu małżeństwa). Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu, to świadectwo bierzmowania należy dostarczyć osobno z parafii, gdzie się odbyło.
  3. trzy egzemplaże zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – jeśli ślub ma być konkordatowy. Jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny, należy dostarczyć odpis zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
  4. zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  5. ostatnie świadectwo religii (np. maturalne) – kserokopia, oryginał do wglądu
  6. jeśli oboje są spoza parafii ślubu – pisemna zgoda jednego z proboszczów parafii zamieszkania
  7. nazwiska i adresy świadków
  8. Po pierwszej rozmowie narzeczony/a spoza parafii zabiera ze sobą prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii rodzinnej (lub zamieszkania). Po 3 kolejnych niedzielach (lub uroczystościach obowiązkowych), odebrane zaświadczenie o ogłoszeniu zapowiedzi przywozi na drugą rozmowę.

do drugiej rozmowy:

  1. potwierdzenie ogłoszenia zapowiedzi w drugiej parafii
  2. nazwiska i adresy świadków (jeśli nie dostarczono wcześniej)