Sakrament małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii Chrystusa Króla:

do pierwszej rozmowy:

  1. dowody osobiste
  2. świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (w parafii chrztu należy wyraźnie powiedzieć, że chodzi o świadectwo chrztu św. do sakramentu małżeństwa). Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu, to świadectwo bierzmowania należy dostarczyć osobno z parafii, gdzie się odbyło.
  3. trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – jeśli ślub ma być konkordatowy. Jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny, należy dostarczyć odpis zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
  4. zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  5. ostatnie świadectwo religii (np. maturalne) – kserokopia, oryginał do wglądu
  6. jeśli oboje są spoza parafii ślubu – pisemna zgoda jednego z proboszczów parafii zamieszkania
  7. nazwiska i adresy świadków
  8. Po pierwszej rozmowie narzeczony/a spoza parafii zabiera ze sobą prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii rodzinnej (lub zamieszkania). Po 3 kolejnych niedzielach (lub uroczystościach obowiązkowych), odebrane zaświadczenie o ogłoszeniu zapowiedzi przywozi na drugą rozmowę.

do drugiej rozmowy:

  1. potwierdzenie ogłoszenia zapowiedzi w drugiej parafii
  2. nazwiska i adresy świadków (jeśli nie dostarczono wcześniej)